header bg

Угода користувача

Угода користувача

Будь ласка, уважно прочитайте Угоду користувача (далі – «Угода») перед використанням веб-Інтернет-платформи https:// bepartner.com.ua/. Якщо ви хочете стати нашим користувачем, ви маєте ознайомитись із цією Угодою та прийняти їх. Якщо ви не згодні з Угодою, будь ласка, не використовуйте Інтернет-платформу. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІПАРТНЕР» зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку (код ЄДРПОУ 43021123) та яка є платником податку за спрощеною системою, далі іменована «Компанія» та будь-яка особа, далі іменована «Користувач», яка акцептувала цю оферту, розміщену в мережі Інтернет за адресою www.bepartner.com.ua, прийняли (уклали) цю Угоду користувача Інтернет-Платформою www.bepartner.com.ua, далі іменована «Угода», про наступне:

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Інтернет-Платформа – ресурс, який має доменне ім'я www.bepartner.com.ua, що належить ТОВ «БІПАРТНЕР», призначений для розміщення та обміну інформацією між користувачами з метою пошуку партнерів, інвесторів, однодумців. 

Компанія/БІПАРТНЕР - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІПАРТНЕР» (ЕДРПОУ 43021123) – власник Інтернет-Платформи, яка визначає порядок використання та функцій даної Інтернет-Платформи.

Послуги Компанії – надання Користувачам технічних можливостей Інтернет-Платформи БІПАРТНЕР, її функцій для пошуку партнерів та обміну інформацією, в порядку і на умовах, передбачених Угодою.

Профіль - це обліковий запис (акаунт) зареєстрованого Користувача та сукупність інформації про Користувача і даних авторизації (логін, пароль).

Користувач - фізична або юридична особа, що звернулася до інформаційних матеріалів, Послуг та Функцій Компанії шляхом відвідування Інтернет-Платформи. При цьому Користувач може пройти реєстрацію, мати профіль (акаунт), індивідуальний логін і пароль. Користувач, що не пройшов реєстрацію, але з яких-небудь причин отримав доступ до Функцій та Послуг Інтернет-Платформи, несе всі обов'язки на рівні Користувача, який пройшов реєстрацію.

Реєстрація Користувача – визначений порядок дій, після проходження яких, Користувач створює Профіль та йому присвоюються індивідуальні логін і пароль.

Особистий кабінет – особистий простір Користувача на Інтернет-Платформі Компанії, який може бути використаний для розміщення інформації про себе як спеціаліста/інвестора або просвій проект, в тому числі для управління особистими даними.

Проект – бізнес-ідея або вже створене підприємство, яке планує здійснювати або вже здійснює підприємницьку, комерційну чи будь-яка іншу діяльність, що не суперечить закону та спрямована на отримання прибутку, інформація про які розміщується на Інтернет-Платформі з метою анонсування Проекту та пошуку партнерів та/або інвесторів для реалізації ідеї або розвитку бізнесу.

Ініціатор Проекту - зареєстрований Користувач, який створив Проект та розмістив його на Інтернет-Платформі.

Користувач-спеціаліст - зареєстрований Користувач, який розмістив на Інтернет-платформі інформацію про свою кваліфікацію та сфери діяльності/проекти, в яких бажає прийняти участь як партнер або найманий працівник.

Користувач-інвестор - зареєстрований Користувач, який розмістив на Інтернет-платформі інформацію про себе як потенційного інвестора та шукає проекти для здійснення інвестицій.

Сторінка Компанії в FB – сторінка Компанії в мережі Facebook, яка має назву Bepartner – сервіс пошуку бізнес партнерів, режим доступу: https://www.facebook.com/BusinessPartnerMatch/.

Група Компанії в FB – закрита група Сторінки Компанії в мережі Facebook, яка має назву Bepartner – сервіс пошуку бізнес партнерів, режим доступу: https://www.facebook.com/BepartnerServiceForBusinessPartnerMatch/.

Функції Інтернет-Платформи – це інструменти Інтернет-Платформи, за допомогою яких Користувачі розміщує інформацію про себе як спеціаліста або інвестора, свій проект, здійснює пошук партнерів/інвесторівабо проектів, в яких хоче прийняти участь як партнер/інвестор, веде переговори, обмінюється інформацією з іншими користувачами та ін.

Всі інші терміни та визначення, які не вказані в Розділі 1 цієї Угоди, повинні визначатися відповідно до чинного законодавства України, практики ділового обороту та тлумачень, сформованих в мережі Інтернет.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Угода регулює взаємні права та обов’язки Користувача та Компанії щодо користування Інтернет-Платформою та послугами, які надаються за її допомогою, та є юридично обов’язковою для Користувача та Компанії. 

2.2. Ця Угода є письмовою публічною пропозицією (офертою) Компанії для невизначеного кола осіб в розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України та вважається повністю прийнятою Користувачем при проставленні електронної відмітки «З Угодою користувача ознайомився та згоден» під час реєстрації Користувача на Інтернет-Платформі.

2.3. Всі відносини, що виникають у зв'язку з використанням Інтернет-Платформи, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано в ційУгоді.

2.4. Використання Інтернет-Платформи дозволено тільки Користувачам, які ознайомилися та приймають всі умови цієї Угоди,правил розміщення інформації Користувачем,а також погоджуються з Політикою конфіденційності та іншими правилами, передбаченими на Інтернет-Платформі, які розміщені на відповідній вкладці на сторінці www.bepartner.com.ua.

2.5. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з Угодою до моменту реєстрації на Інтернет-Платформі. Реєстрація Користувача на Інтернет-Платформі означає повне і беззаперечне прийняття Користувачем цієї Угоди. Використовуючи будь-які Функції Інтернет-Платформи, Користувач автоматично дає свою згоду з умовами Угоди Користувача. Якщо відвідувач Інтернет-Платформи не згодний з умовами Угоди (повністю або частково), то йому не надається статус і права Користувача і тим самим забороняється використовувати Інтернет-Платформу, в тому числі інформацію, розміщену на ній та/або будь-якого сервісу або функції Інтернет-Платформи.

2.6. Угода вважається беззаперечно схваленою (акцептованою) користувачем з моменту проходження Реєстрації Користувача на Інтернет-Платформі або з моменту використання будь-якого сервісу або функції Інтернет-Платформи незалежно від проходження або не проходження Реєстрації Користувача (в тому числі перехід з лендінгу на сторінки Інтернет-Платформи).

2.7. Умови Угоди поширюються на всіх Користувачів Інтернет-Платформи: як на Користувачів, які не пройшли Реєстрацію Користувача або не мають Особистий Кабінет (далі Незареєстрований Користувач), так і на Користувачів, які мають будь-який з видів Профілів (акаунтів).

2.8. Деякі сервіси, програми, проекти, акції, які доступні Користувачу на Інтернет-Платформі, можуть мати додаткові правила, умови та угоди, які встановлені Компанією та які регулюють їх використання. Перед використанням таких сервісів та участі у таких програмах, проектах, акціях, Користувач повинен уважно ознайомитися з умовами участі у них та надати свою згоду з такими умовами. 

2.9. Інформація, що міститься на Інтернет-Платформі у вигляді звітів, новин та інших інформаційних матеріалів Компанії, є актуальною на дату їх складання. У зв'язку з наступними подіями й по закінченню часу деяка з цієї інформації може виявитися неповною або такою, що не відповідає дійсності, однак після її публікації Компанія не гарантує оперативної зміни такої інформації у зв'язку із подіями, що відбулися. 

2.10. Думка ініціаторів проектів, коментарів, статей розміщених на Інтернет-Платформі, може не збігатися з думками і позиціями Компанії. 

2.11. Надана Користувачем при проходженні Реєстрації Користувача адреса електронної пошти і вибраний пароль є засобами його ідентифікації на Інтернет-Платформі. Компанія рекомендує Користувачеві зберігати в таємниці ці дані, оскільки при розголошенні їх третім особам особисті відомості Користувача можуть бути використані не в його інтересах. Компанія не несе ніякої відповідальності за збереження даних, що дозволяють користуватися створеним Користувачем профілем на Інтернет-Платформі. Всі дії, які вчинені з використанням профілю Користувача, вважаються здійсненими ним особисто чи за його згодою.

2.12. Протягом тестового періоду до 01.05.2020 року реєстрація на Інтернет-Платформі є безкоштовною для Користувачів, плата за користування функціями Інтернет-платформи не стягується.

3. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМОЮ

3.1. Повний доступ до Інтернет-Платформи, розміщення проектів, інформації, створення запитів, ознайомлення з більш повною інформацією про інші проекти та Користувачів, відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого Користувача (який створив Профіль). Реєстрація Користувача дозволяє ідентифікувати конкретну особу і є обов'язковою умовою для використання сервісів, функцій і служб Інтернет-Платформи. Після успішного проходження реєстрації для Користувача автоматично створюється персональна сторінка і надається доступ до Особистого кабінету.

3.2. Для розміщення інформації про Проект або про себе як спеціаліста чи інвесторана Інтернет-Платформі Користувач має заповнити відповідну форму в Особистому кабінеті Користувача, дотримуючись рекомендацій. Всі поля форми мають бути заповнені відповідно до їхньої назви та смислового призначення, без зайвих скорочень. Допускається публікація оголошення на кількох мовах. 

3.3. Розміщуючи контент, Користувач сам визначає режим налаштувань приватності та можливості доступу до розміщеної ним інформації. Тому Компанія не здійснює контроль за використанням іншими Користувачами розміщеного контенту, якщо інше не встановлено цією Угодою

3.4. Користувач має право продавати свої послуги (аутсорсинг, консалтинг та ін.) іншим Користувачам Інтернет-платформи лише за умови проходження перевірки та отримання статусу акредитованого партнера Компанії. Для проходження вказаної перевірки, будь ласка, зв'яжіться з нами https://bepartner.com.ua/contact-us. 

3.5. Користувач не має права використовувати Інтернет-Платформу, та не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, з якого він має право укладати такі угоди.

3.6. Якщо закон країни проживання чи перебування Користувача забороняє використовувати Інтернет-Платформу з яких-небудь причин, Користувач повинен утриматися від використання Інтернет-платформи, а якщо продовжує користуватися Інтернет-Платформою, то робить це на свій ризик і під власну відповідальність. При цьому всі умови Угоди залишаються в силі.

3.7. Своєю реєстрацією Користувач дає безумовну згоду на відправлення йому повідомлень, а також додаткової інформації про Інтернет-Платформу, її ресурси, послуги та функції.

3.8. На Інтернет-Платформі може проводитися модерація з метою забезпечення дотримання цієї Угоди, Політики Конфіденційності та чинного законодавства.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА 

4.1. Після проходження реєстрації Користувач має право:

- акцептувати угоду і отримати можливість розмістити на Інтернет-Платформі власні Проекти або інформацію про себе як про інвестора або спеціаліста, який шукає проект;

- розміщувати на Інтернет-Платформі інформацію, зміст якої відповідає умовам цієї Угоди, Політиці конфіденційності та не суперечить законодавству України;

- вносити зміни, доповнення до інформації про себе та свої проекти, видаляти таку інформацію;

- отримувати інформацію, розміщену на Інтернет-Платформі Компанії;

- запрошувати інших Користувачів прийняти участь в своєму проекті в якості партнера або відправляти запити спеціаліста/інвестора на участь в проектах інших Користувачів;

- самостійно визначати режим налаштувань приватності та можливості доступу до розміщеної Користувачем інформації; 

- отримати доступ та ознайомлюватися з інформацією про інші проекти та Користувачів, розміщати інформацію у чаті з іншими Користувачами, якщо вони надали на це відповідні дозволи;

- направляти іншим Користувачам повідомлення, отримувати повідомлення від інших Користувачів, коментувати повідомлення інших Користувачів;

- здійснювати пошук у базі користувачів за допомогою функції «пошук» та фільтрів;

- робити публікації у вкладці «Блог» за умови погодження модератора;

- коментувати публікації у Блозі;

- у разі виявлення помилок, збоїв у роботі Інтернет-Платформи, направляти запити про їх усунення на електронну адресу info@bepartner.com.ua;

- користуватися іншими сервісами і функціями Інтернет-Платформи, наданими на сторінках Інтернет-Платформи.

4.2. Користувач зобов’язаний:

- при здійсненні реєстрації Користувач зобов’язаний вказувати та розміщувати достовірні особисті дані, включаючи імена та фотографії;

- використовувати Інтернет-Платформу лише в цілях, що не суперечать угодам між Користувачем та Компанією, чинному законодавству України та принципам розумності і моралі.

- якщо Користувач вважає, що на Інтернет-Платформі наявна інформація, що порушує його права, він зобов'язаний повідомити про це Компанію, шляхом відправлення відповідного повідомлення на електронну адресу info@bepartner.com.ua, та надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку, якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяні збитки (включаючи будь-які витрати).

4.3. Користувачу заборонено:

- використовувати Інтернет-платформу для досягнення незаконних або заборонених даною Угодою цілей;

- вчиняти дії, що порушують права і свободи, честь і гідність будь-якої особи;

- використовувати нецензурні висловлювання та мову ворожнечі, навіть якщо вони замасковані під виглядом певних символів (наприклад «*»);

- зловживати своїми правами, при цьому загрожувати будь-кому, залякувати та/або ображати будь-кого;

- створювати та/або поширювати небажану електронну пошту (Спам) між іншими Користувачами або третіми особами;

- виходити за рамки заздалегідь встановленої теми спілкування (Оффтоп);

- зловживати розміщенням інформації, що не несе смислового навантаження (Флуд);

- вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;

- реєструвати Профіль від імені або замість іншої особи, без попереднього повідомлення Компанії. При цьому, дозволена реєстрація Профіля від імені й за дорученням іншої фізичної або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбаченими законодавством України;

- розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Компанії та/або третім особам;

- розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеозаписів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Інтернет-Платформі фотографії або відеозаписів з її участю);

- розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;

- використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Інтернет-Платформі;

- здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших Користувачів;

- намагатися одержати доступ до Профіля чи Особистого кабінету іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

- розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб; 

- вчиняти дії направлені на безпідставне завантаження на Інтернет-Платформу великих об’ємів інформації та даних, які перешкоджають роботі Інтернет-Платформи та доступу до неї інших Користувачів, втручатися в процес роботи Інтернет-Платформи;

- пропонувати свої послуги (аутсорсинг, консалтинг та ін.) іншим Користувачам Інтернет-платформи без узгодження з адміністрацією ресурсу та отримання статусу акредитованого партнера Компанії;

- вчиняти дії, направлені на обхід вжитих Компанією заходів по обмеженню доступу Користувача до Інтернет-Платформи.

4.4. Відповідальність Користувача:

- Інтернет-платформа www.bepartner.com.ua є Інтернет-Платформою для пошуку партнерів та обміну інформацією. Відповідальність за дійсність і можливість втілення зобов'язань, щодо реалізації проектів, виконання домовленостей з іншими Користувачами (між партнерами) кожен Користувач несе особисто та одноосібно;

- Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на Інтернет-Платформі;

- Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Інтернет-Платформи;

- Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі можливі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Інтернет-Платформи;

- якщо Користувач не доведе зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його Профілю, Особистого кабінету та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ 

5.1. Права Компанії:

- у випадках отримання від інших Користувача обґрунтованих скарг стосовно некоректної поведінки Користувача на Інтернет-платформі Біпартнер залишає за собою право заблокувати Профіль Користувача.

- Компанія залишає за собою право тимчасово призупинити або припинити доступ Користувача до Інтернет-платформи, якщо є достатньо підстав вважати, що особисті дані Користувача вказані невірно або неповно.

- у випадку розміщення Користувачем на Інтерне-платформі інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам цієї Угоди або Політики конфіденційності, Компанія має право без повідомлення, за власним розсудом, видалити повністю або частково розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або чинному законодавству. 

- за порушення умов цієї Угоди Компанія має право без попереднього повідомлення заблокувати доступ Користувача до Інтернет-платформи та/або видалити Профіль Користувача. 

- Компанія має право закрити або призупинити функціонування Інтернет-платформи або будь-якої її частини, змінити Інтернет-платформу повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача. 

- Компанія має право призупинити доступ Користувача до Інтернет-платформи у випадку виникнення технічних неполадок на Інтернет-платформі з метою усунення останніх.

- у випадку, якщо Користувач видаляє свій Профіль, Компанія залишає за собою право залишити на Інтернет-платформі контент, що був раніше згенерований та розміщений Користувачем. 

- Змінювати та/або доповнювати Угоду в односторонньому порядку без будь-якого сповіщення Користувача. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди знаходиться на Інтернет-Платформі Компанії за адресою www.bepartner.com.ua. Компанія рекомендує Користувачам регулярно перевіряти Угоду на предмет її зміни або доповнення. Продовження використання Інтернет-платформи Користувачем після внесення Компанією змін та/або доповнень до цієї Угоди означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами/доповненнями.

5.2. Компанія, за письмовою домовленістю з Користувачем, може надавати додаткові консультаційні/маркетингові/рекламні послуги та сприяти:

• у проведенні експертизи Проекту;

• у створенні плану та оформленні Проекту;

• у складанні бізнес-плану;

• в організації просування та реалізації Проекту;

• надавати юридичні та фінансові послуги;

• інше. 

Вищевказані послуги надаються Користувачу на підставі укладення окремого договору між Користувачем та Компанією.

5.3. Враховуючи п. 3.3 Компанія не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, включаючи, але не обмежуючись, особисті дані Користувача (якщо вони є відкритими у вільному доступі), розміщеної Користувачем на Інтернет-платформі, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Інтернет-платформи, так і іншими можливими способами.

5.4. Компанія не відшкодовує збитків, прямо або непрямо, заподіяних Користувачу або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання, Інтернет-платформи.

5.5. Компанія не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та здійсненні контролю інформації, що розміщується будь-ким на Інтернет-платформі, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Інтернет-платформи.

5.6. Компанія не несе відповідальності за зміст інтернет-ресурсів, що не належать Біпартнер, посилання на які можуть бути присутні на Інтернет-платформі, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці, а також не несе відповідальності за будь-які збитки отримані в результаті їх використання.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

6.1. Права інтелектуальної власності на всі компоненти програмного забезпечення, на основі яких працюють сервіси і функції Інтернет-Платформи, на дизайн сторінок, а також доменне ім'я, відповідні товарні знаки і логотипи, а також контент, розміщений на Інтернет-Платформі, належать ТОВ «Біпартнер» і не може використовуватися без письмової згоди зазначеної юридичної особи.

6.2. Користувач, що розміщує на Інтернет-Платформі будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, гарантує, що розміщення і використання такої інформації не буде порушувати прав третіх осіб.

6.3. Користувач, завантажуючи на сайт інформацію, в тому числі будь-які об'єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає Компанії невиключні майнові права на ці об'єкти за умови їх використання на некомерційних засадах. Надані Користувачем Компанії майнові права не вимагають додаткового оформлення, не мають територіального обмеження та надаються на весь термін дії таких прав.

6.4. Використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Інтернет-Платформі, дозволяється виключно за наявності письмового дозволу на це відповідного правовласника.

6.5. При будь-якому використанні Користувачем інформації та творів, розміщених на Інтернет-Платформі, Користувач зобов'язаний зберігати всі авторські посилання в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Всі права на Інтернет-платформу в цілому, і на використання мережевої адреси (доменного імені) www.bepartner.com.ua, належать Компанії, яка надає доступ до Інтернет-платформи всім зацікавленим особам відповідно до умов цієї Угоди, інших документів, розміщених у відповідних розділах Інтернет-Платформи і чинним законодавством України.

7.2. Ця Угода та всі відносини, що виникають між Сторонами регулюються чинним законодавством України.

7.3. У разі визнання недійсною будь-якої частини цієї Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова якоїсь із сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

7.4. Компанія залишає за собою право на свій розсуд припинити функціонування Інтернет-Платформи або поступитися своїми правами на Інтернет-Платформу третій стороні без додаткового повідомлення Користувачів.

7.5. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій, спорів або розбіжностей у відносинах, пов'язаних з використанням Інтернет-Платформи.

7.6. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цієї Угоди вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

7.7. Якщо Сторони не дійдуть згоди щодо виниклих претензіями, спір підлягає передачі до суду за місцем знаходження Компанії.

8. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БІПАРТНЕР”

Код ЄДРПОУ: 43021123

Юридична адреса: 03194, м. Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, квартира 529

 

Find project